Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. 
Schoolreglement


Studenten

Wonen in Nederland, studeren in België

Je woont in Nederland en wilt gaan studeren in België. Je gaat ook in België op kamers wonen. Wat zijn de gevolgen voor jouw studiebeurs? En, ben je nog in Nederland sociaal verzekerd? Moet je je uitschrijven uit het Nederlandse bevolkingsregister en inschrijven in het Belgische bevolkingsregister? 
Klik hier voor meer info 


Klik op de afbeelding voor de infofolder per afdeling in onze school.