Dagindeling van het internaat

07.10 wekken, wassen, kamer in orde brengen

07.45 ontbijt, uiterlijk om 08.00 aan tafel

08.10 afruimen, vertrek naar de verschillende scholen

08.15 vertrekken naar de school

12.00 middagmaal (tot 12.55)

17.00 avondmaal (tot 17.30)

17.45 naar de kamers – voorbereiding studie

18.00 begin eerste deel avondstudie

19.30 onderbreking met versnapering einde studie
        iedereen verplicht beneden aanwezig

20.00 avondontspanning

21.30 1ste, 2de en 3de jaar naar de kamers

22.00 lichten uit op de kamers 1ste, 2de en 3de jaar 
        4de en 5de jaar naar de kamers TV-zaal wordt afgesloten

22.30 lichten uit voor de 4de en 5de jaars 
        6de jaar en 18-jarigen naar de kamers

23.00 lichten uit voor de 6de en 7de jaars.