ons pedagogisch project

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

De leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen de richting Hotel-voeding in het Frans volgen. Dit komt omdat de Hotelschool een CLIL-school is. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is een vorm van immersieonderwijs, waarbij scholen zaakvakken in een andere taal aanbieden. CLIL is meer dan een zaakvak in een andere taal geven. De leraren [lees meer]

Gelijke onderwijskansen (GOK)

GOK-beleid Hotelschool Hasselt De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil immers uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Het Gok-beleid wordt in de drie [lees meer]