Onze missie

De basisopdracht van onderwijs en vorming is de talenten en de persoonlijkheid van elke leerling op een kritisch - stimulerende wijze optimaal te ontwikkelen, om maximale kansen te geven voor zijn beroepscarrière en zijn sociale, culturele en persoonlijke ontwikkeling (eindrapport van de Commissie Technische en Technologische Beroepen en Opleidingen van de Koning Boudewijnstichting "Accent op talent", een nieuwe visie op leren en werken - 2003).