Je bent hier: home/over ons/Onze visie

Onze visie

De Hotelschool Hasselt heeft als  missie te streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van afgestudeerden volgens de principes "streng en veeleisend". De klantgerichte beroepen waarvoor wij opleiden zijn boeiend maar zwaar.

De sectoren Horeca, Bakkerij, Slagerij, Toerisme en Hospitality eisen:

 • Een degelijke basisvakbekwaamheid
 • Een groot verantwoordelijkheidsbesef
 • De vaardigheid om te overleggenin team
 • Een correcte toepassing van de regelgeving
 • Eerlijkheid in het gebruik van grondstoffen
 • Respect en begrip voor de mondige klant
 • Beleefd, luisterbereid en vriendelijk blijven
 • Fier zijn op het gekozen beroep

De school probeert als organisatie zelf het goede voorbeeld te geven en besteedt veel aandacht aan de verdere professionalisering van het personeel.
Een hoog welbevinden bij leerkrachten en leerlingen is de andere prioriteit.

We bieden via ons gericht EMA-beleid, het stage-systeem en de individuele leerlingenbegeleiding kansen aan de verdere ontwikkeling van het totale individu.
Leidraad hierbij zijn de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) van de Vlaamse Gemeenschap en het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO), waarin naast Gezondheids- en Milieueducatie de volgende pijlers zijn terug te vinden:

Sociale vaardigheden en Opvoeden tot Burgerzin

 • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met een openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken
 • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijken

Leren leren

 • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming

Muzisch-creatieve vorming

 • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid