Content and Language Integrated Learning (CLIL) [ONS PEDAGOGISCH PROJECT]

De leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen de richting Hotel-voeding in het Frans volgen. Dit komt omdat de Hotelschool een CLIL-school is. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is een vorm van immersieonderwijs, waarbij scholen zaakvakken in een andere taal aanbieden. CLIL is meer dan een zaakvak in een andere taal geven. De leraren moeten authentieke teksten in de doeltaal gebruiken. Ze moeten hun lessen zo interactief en uitdagend opbouwen, dat ze hun leerlingen in de doeltaal leren denken en hun spreekdurf en interculturele competenties ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat deze vorm van onderwijs een enorme meerwaarde biedt aan onze leerlingen!