Eerste graad

 

 A-stroomB-stroom
 1ste jaar A2de jaar A
Hotel-voeding
1ste jaar B2de jaar BVJ
Bakkerij/hotel/slagerij
  1A 2A 1B 2B
Basisvorming
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Aardrijkskunde 2 1   1
Engels 2 2    
Frans 4 3 2 2
Geschiedenis 1 2   1
LO 2 2 2 3
MO 1   1  
NW 1 2   1
Nederlands 5 5   3
PO 1 1 2 1
Wiskunde 5 4   2
Techniek 2 2 6  
PAV     13  
Basisoptie Hotel-voeding
PV Bakkerij/hotel/slagerij   5*    
TV Bakkerij/hotel/slagerij   3*    
Beroepenveld Hotel/bakkerij/slagerij
PV Bakkerij/hotel/slagerij       14
TV Bakkerij/hotel/slagerij       4
Vrije ruimte
Seminarie voeding 4*   4  
Totaal aantal uren/week 32 34 32 34

* In de A-Klassen is er de keuze om -in het kader van het CLIL-project - de lessen in het Frans te volgen

** Een aantal halve dagen per schooljaar wordt gefocust op het studiegebied Toerisme.