Specialisatiejaar Bakkerij:

Het 7de specialisatiejaar Chocoladebewerking en Banketbakkerij is gericht op een volledige scholing in de patisserie, chocolade en roomijs.
Naast het vakgebonden lessenpakket ligt de nadruk op de organisatorische ontwikkeling van de leerling. Dit wil zeggen dat we de leerling de volledige verantwoordelijkheid en leiding leren nemen over een gans team.

Marketinggericht is het uitermate belangrijk dat de leerling de wensen van de klant kan omzetten in het gewenste resultaat. Wij pakken dan ook graag uit met het vakmanschap van onze leerlingen van het 7de specialisatiejaar Chocoladebewerking en Banketbakkerij tijdens wedstrijden, demonstraties en beurzen.

Infobrochure

Lessentabel:

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak

2

LO

2

PAV

6

Frans  

2

 

Specifiek gedeelte Banketbakkerij-chocoladebewerking

PV Praktijk bakkerij

12

PV Stage bakkerij

5

TV Bakkerij

3

 

 

Complementair gedeelte

Expert Class

3

 

Totaal aantal uren/week 

35