Specialisatiejaar Slagerij

Wie het 7de specialisatiejaar Slagerij-Fijnkosttraiteur met succes heeft beëindigd, bezit alle noodzakelijke getuigschriften om zich als zelfstandige slager-traiteur of als vleesgroothandelaar te vestigen en het vestigingsattest van restaurateur of traiteur-banketaannemer te verkrijgen.

  • Leerlingen met een diploma van het 7de specialisatiejaar Slagerij-Fijnkosttraiteurzijn opgeleid om middenkaderfuncties te vervullen in vlees - en vleeswarenbedrijvenwaar zij leiding moeten geven als o.a. zelfstandig gerant, afdelingschef, groepschef van een groot distributie, kwaliteitsverantwoordelijke, productieverantwoordelijke erkende vleesclassificeerder in slachthuizen…
  • Er is een groot tekort aan gediplomeerde slagers, zowel jongens als meisjes, in alle takken van de vleesindustrie. Onze afgestudeerden krijgen door onze goede naam en faam als slagersschool gegarandeerd onmiddellijk werk en kunnen bijna altijd kiezen uit verschillende werkaanbiedingen en goedbetaalde jobs.

 

Lessentabel

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak

2

LO

2

PAV

6

Frans  

2

 

Specifiek gedeelte Slagerij-fijnkosttraiteur

PV Praktijk slagerij

11

PV Stage slagerij

5

TV Slagerij

4

 

 

Complementair gedeelte

Expert Class

3

 

 Totaal aantal uren/week 

35